Inleiding

Bindend

Elektronische communicatie

Intellectueel eigendom

Nieuwsbrief

Eigendom van derden

Verantwoordelijk gebruik

Terugbetaling en retourbeleid

Indienen van ideeën

Beëindiging van gebruik

Garanties en aansprakelijkheid

Privacy

Exportbeperkingen / Naleving van wetgeving

Opdracht

Inbreuken op deze Voorwaarden

Vrijwaring

Ontheffing

Taal

Gehele overeenkomst

Bijwerken van deze voorwaarden

Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Contactinformatie

Download